ការការពារទិន្នន័យនិងគោលការណ៍ភាពឯកជន AAAA ADVISER

ការការពារទិន្នន័យនិងគោលការណ៍ភាពឯកជន


ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង អេឌីអេអាអេសអេស  ហើយបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងព្យាយាមការពារទិន្នន័យសម្ងាត់និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងបានបង្ហាញខាងក្រោមពីរបៀបដែលយើងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក។

 របៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អេឌីអេអាអេសអេស ប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋបាលនិងការគាំទ្ររបស់អតិថិជនដើម្បីជួយដល់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងប្រើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីតាមដានការអនុលោមតាមច្បាប់និងកិច្ចសន្យាទាំងអស់។

 ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ

ប្រសិនបើអ្នកចង់អោយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់មិនត្រូវបានប្រើនៅពេលក្រោយសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ info@vnz.bz ហើយយើងនឹងធានាថាអ្នកមិនទទួលបានការផ្តល់ជូនទីផ្សារឬការជូនដំណឹងផ្សេងទៀតពីយើងទេ។

 ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើង អេឌីអេអាអេសអេស ប្រមូលបានមកយើងដោយផ្ទាល់ពីអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់យើង។ រាល់ទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារនិងរក្សាទុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដោយមិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបី។ យើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនូវចំនួនពេលវេលាសមស្របដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រនិងការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់យើង។


 ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រមូល

នៅពេលទាក់ទងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដោយទាក់ទងការិយាល័យទូរស័ព្ទវិធីទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចក៏ដូចជាការទស្សនាធនធានអ៊ីនធឺណេតយើងប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្នកប្រើប្រាស់និងអតិថិជនរបស់យើងដែលបានបញ្ជាទិញដោយប្រើវិធីទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងខាងលើ។


ទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលអាចមានព័ត៌មានអំពីអន្តរកម្មជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានអំពីបណ្តាញទិន្នន័យអំពីប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានអំពីអ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលសារដែលបានផ្ញើឬទទួលដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីពេលវេលានិងទីកន្លែងនៃការចូលសេវាកម្មឬធនធានរបស់យើង។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីរយៈពេលនៃទំនាក់ទំនងលំហូរនៃការចុចនិងទិន្នន័យប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ព័ត៌មាននេះអាចបង្ហាញអ្នកនិងចំណុចចូលរបស់អ្នកនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីទិន្នន័យរបស់អ្នកអ្នកអាចរកមើលគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។

តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកយើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកអាស្រ័យលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកមិនអាចរកបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតទេលើកលែងតែល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់និងសំណើផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នផ្លូវការដែលមានសិទ្ធិធ្វើ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងប្រមូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនៅពេលទាក់ទងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រមូលលេខទូរស័ព្ទនិងទិន្នន័យចល័តនៅពេលទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរបស់យើងឬតាមទូរស័ព្ទទៅនិយោជិក។

ព័ត៌មានដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រមូលត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការវិភាគផ្ទៃក្នុងនិងការកែលំអសេវាកម្មធនធានអ៊ីនធឺណិតនិងការងាររួមរបស់យើង។

រាល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យភាគីទីបីលើកលែងតែករណីនៃការប្រគល់ទំនិញឱ្យអ្នកនិងការធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនក្នុងករណីនេះរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលនឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅអាសយដ្ឋាននិងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុន។ តាមរយៈការដាក់បញ្ជាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬតាមទូរស័ព្ទអ្នកយល់ព្រមនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដែលទទួលខុសត្រូវរៀបចំការរៀបចំការចែកចាយផលិតផលនេះទៅអាសយដ្ឋាននិងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលសារពីយើងក្រៅពីសារចាំបាច់ដែលជាផ្នែកនៃការបញ្ជាទិញនិងការប្រតិបត្តិរបស់វាអ្នកអាចសរសេរមកយើងតាមអាស័យដ្ឋានរបស់យើង៖ info@vnz.bz

 វិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកនិងអាយុកាលធ្នើនៃព័ត៌មាន

យើងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងអតិថិជនរបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយចំនួនពេលវេលាសមរម្យត្រូវបានរក្សាទុក។ យើងត្រូវការព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ការសាកសួរនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងនិងតម្រូវការនៃច្បាប់នៃការផ្ទុកទិន្នន័យ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សេវាកម្មនិងការលក់របស់យើងទោះបីជាអ្នកលែងប្រើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏ដោយ។ ព័ត៌មានទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលសមស្របលើកលែងតែច្បាប់ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងសេចក្តីណែនាំតម្រូវឱ្យយើងរក្សាទុកវាបានយូរ។

6. ភាគីទីបី

យើងមានសិទ្ធិផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដែលទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិនៃការបញ្ជាទិញរបស់យើងសម្រាប់អ្នក។ ដោយគ្មានការយល់ព្រមបន្ថែមរបស់អ្នកយើងបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនេះ។ យើងមានសិទ្ធិផ្ទេរអាសយដ្ឋានឈ្មោះនិងនាមត្រកូលលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញនេះ។ យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានទាំងអស់ដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលប្រតិបត្តិការស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារនិងរក្សាទុកទិន្នន័យ។ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានពីយើងទៅអ្នកណានិងពេលណាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានផ្តល់ជូន។

មិនមានបញ្ជីអតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យភាគីទីបីទេលើកលែងតែមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធររដ្ឋប្រសិនបើមាន។

 ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលការឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយ

យើងមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ញើការជូនដំណឹងការឆ្លើយឆ្លងទាក់ទងអ្នកតាមទូរស័ព្ទឬតាមរយៈគេហទំព័រប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាទិញជាមួយយើងតាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទំនាក់ទំនងទាំងអស់អាចធ្វើទៅបានតែលើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ដោយយើងប៉ុណ្ណោះ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្ញើព័ត៌មានអំពីផលិតផលការបញ្ចុះតម្លៃនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកឱ្យអ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនទទួលការជូនដំណឹងទាំងនេះដោយធ្វើតាមការណែនាំឬសរសេរមកយើងតាមរយៈ info@vnz.bz

 ត្រួតពិនិត្យការឆ្លើយឆ្លងអ៊ីមែល

ជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខយើងមានសិទ្ធិអានសំបុត្រណាមួយដែលបានផ្ញើទៅនិយោជិករបស់យើង។ ក្នុងករណីមាតិកាមិនមានសុវត្ថិភាពនៃលិខិតណាមួយឬឯកសារភ្ជាប់របស់វាដូចជាវីរុសយើងមានសិទ្ធិដកចេញឬពន្យារពេល។

 9. គោលនយោបាយខូឃី

 គេហទំព័ររបស់យើងប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដែលជាបំណែកតូចៗនៃកូដនិងឯកសារដែលជួយបង្កើនដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះយើងពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅពេលយើងប្រមូលខូឃីរបៀបដែលយើងប្រើវានិងពេលយើងរក្សាទុកវា។

អ្នកមានសិទ្ធិបោះបង់ការទាញយកខូឃីស៍ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយយើងមិនអាចធានាបាននូវប្រតិបត្តិការល្អនៃគេហទំព័ររបស់យើងទេ។

អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍នៅលើវិគីភីឌា នៅ​ទីនេះ.

 ការប្រើប្រាស់ឃុកឃី

យើងណែនាំឱ្យប្រើខូឃីស៍សម្រាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័ររបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាអ្នកត្រូវការវាឬអត់។ អ្នកអាចបិទការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ប្រសិនបើអ្នកប្រាកដថាអ្នកត្រូវការវា។ អ្នកត្រូវតែយល់ថាខុកឃីទាំងអស់ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកចង់ប្រើ។

 បិទខូឃីស៍

អ្នកអាចរារាំងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍។ អ្នកត្រូវតែយល់ថាការប្រើប្រាស់មុខងារនេះដើម្បីដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរមុខងារនៃគេហទំព័រទាំងអស់ដែលអ្នកចូលទៅកាន់ឬមានបំណងចូលមើល។ ជាធម្មតាការបិទខូឃីស៍នឹងបិទលក្ខណៈពិសេសនិងសមត្ថភាពជាក់លាក់របស់គេហទំព័រដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកកុំបិទខូឃីស៍។

 អ៊ីមែលទាក់ទងនឹងឃុកឃី

គេហទំព័ររបស់យើងអាចចងចាំអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយយើងដើម្បីបង្ហាញអ្នកនូវការជូនដំណឹងជាក់លាក់ដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះឬឈប់ចុះឈ្មោះ។ យើងផ្តល់ជូនការជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន។ នៅពេលប្រើមុខងារនេះយើងប្រើខូឃីស៍ដែលចងចាំអ្នក។

 ដោះស្រាយការបញ្ជាទិញខូឃីស៍ដែលទាក់ទង

គេហទំព័ររបស់យើងចងចាំការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកជាមួយខូឃីស៍ផលិតផលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសហើយពួកគេត្រូវបានគេចងចាំនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការរួមមានការលុបចោលឬកែសម្រួលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

 ទម្រង់ឃុកឃីពាក់ព័ន្ធ

ប្រសិនបើអ្នកបំពេញទម្រង់ណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខូឃីស៍អាចរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតឬការឆ្លើយឆ្លងគ្នា។

 ខុកឃីភាគីទីបី

នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងវាអាចប្រើខូឃីស៍ដែលផ្តល់ដោយភាគីដែលទុកចិត្តទីបី។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងពណ៌នាលម្អិតបន្ថែមទៀតថាតើខូគីភាគីទីបីដែលអ្នកអាចជួបប្រទះនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។

យើងប្រើ Google Analytics ដែលយើងត្រូវការវិភាគគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូឃីស៍អាចតាមដានពេលវេលាដែលចំណាយលើគេហទំព័ររបស់យើងទំព័រដែលអ្នកចូលមើលមាតិកាដែលអ្នកចូលចិត្តពេលវេលាដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានខូឃីស៍របស់ Google Analytics នៅ​ទីនេះ.

ជាថ្មីម្តងទៀតយើងរំលឹកអ្នកថាដើម្បីឱ្យគេហទំព័រដំណើរការល្អយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទុកខូឃីស៍ឱ្យដំណើរការ។

 10 ។ សន្ដិសុខ

យើងចាត់វិធានការសន្តិសុខក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យយើងប្រើមុខងារនៃការការពារពាក្យសម្ងាត់ការអ៊ិនគ្រីបការចូលប្រើការបម្រុងទុកការផ្ទេរស្តង់ដារការផ្ទេរនិងការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃបរិស្ថានដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ឬការប្រើប្រាស់ខុស។

យកចិត្តទុកដាក់ៈយើងមិនរក្សាទុកព័ត៌មានលំអិតកាតឥណទានរឺឥណពន្ធរបស់អ្នកទេ។ ទិន្នន័យនៃកាតរបស់អ្នកដែលអ្នកបានចំណាយគឺតែងតែត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបនិងមិនត្រូវបានរក្សាទុក។

 សំណួរនិងសំណើ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជនការការពារទិន្នន័យឬការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកអាចទាក់ទងយើងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះ៖ info@vnz.bz

អេឌីអេអាអេសអេស

  • Arthur Evelyn អាគារ Charlestown, Nevis, St. Kitts និង Nevis
  • ផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជន
  • លេខទូរសព្ទ:
  • +442038079690
  • info@vnz.bz