ភាពជាពលរដ្ឋនៃផ្លូវឃីតនិងនេវីស

សញ្ជាតិរបស់ St. Kitts និង Nevis លិខិតឆ្លងដែនរបស់ St. Kitts និង Nevis

ភាពជាពលរដ្ឋនៃផ្លូវឃីតនិងនេវីស

ភាពជាពលរដ្ឋនៃផ្លូវឃីតនិងនេវីស•ជ្រើសរើសសេវាកម្មមួយ

អត្ថប្រយោជន៍នៃភាពជាពលរដ្ឋ Saint Kitts និងសញ្ជាតិ Nevis

ភាពជាពលរដ្ឋនៅ St. Kitts និង Nevis តាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយដែលល្បីល្បាញបំផុត។ លិខិតឆ្លងដែនរបស់រដ្ឋនេះនឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានឱកាសទៅទស្សនាជាង ១៥០ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋការ (រាប់បញ្ចូលទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេស) ក៏ដូចជាការបង្កើនពន្ធ។ ក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីភាពជាពលរដ្ឋនៃការវិនិយោគរបស់ Saint Kitts គឺពេលវេលាដំណើរការលឿនអវត្តមាននៃលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាការធានានៃការសម្ងាត់។

តើតម្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់វិនិយោគិន?

មិនមានកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌទេ

ការអនុវត្តន៍តាមអាយុ (១៨+)

លទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតនៃការទទួលថវិកាស្របច្បាប់

ជោគជ័យដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម

រួមគ្នាជាមួយវិនិយោគិនអាចចេញលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់កុមារ (អាយុរបស់ពួកគេមិនគួរលើសពី 30 ឆ្នាំ) ប្តីប្រពន្ធបងប្អូនប្រុសស្រី (អាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ) ឪពុកម្តាយ (អាយុលើសពី 55 ឆ្នាំ) ។ ទន្ទឹមនឹងនេះប្រភេទដែលបានចុះបញ្ជី (រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារដែលមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ) ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើហិរញ្ញវត្ថុលើវិនិយោគិន។

ជម្រើសវិនិយោគ

ថ្លៃសេវាដែលមិនអាចដកមកវិញបាន។ ការវិនិយោគអប្បបរមាសម្រាប់ការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Saint Kitts ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺ ១៥០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក។ ប្រសិនបើភាពជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេសន្មតថាទទួលបានមិនត្រឹមតែដោយវិនិយោគិនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយអ្នកពឹងផ្អែកលើសពី 150 នាក់ផងការបង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន 3 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកគឺចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេ។

ការទិញអចលនទ្រព្យ។ ជម្រើសនេះដើម្បីទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់លោក Saint Kitts និង Nevis ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញអចលនៈទ្រព្យក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ ៤០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិចដែលជាកម្មសិទ្ធិករនៃវត្ថុដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៥ ឆ្នាំ។ វាក៏អាចធ្វើទៅបានក្នុងការវិនិយោគ ២០០ ពាន់ដុល្លារអាមេរិកដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះវានឹងអាចលក់វត្ថុនេះបានតែក្នុងរយៈពេល ៧ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជីវត្ថុដែលអាចរកទិញបានក្រោមកម្មវិធីភាពជាពលរដ្ឋវិនិយោគត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាល។